Servislerimiz

Nesne-Tabanlı-AramaNesne Tabanlı Arama arama ifadelerinin anahtar kelime tabanlı tek düzelikten kurtarılması; amaca, iş tanımına, odak noktasına uygun şekilde gerçek hayat nesneleri {müşteri, ürün…} haline dönüştürülmesi tanımlaman Nesnesel Arama İfadeleriyle benzerlik tabanlı ilişkisel derinliğin aramalara kazandırılması Analitik-İşaretlemeAnalitik İşaretleme iş hedefine, odak noktasına uygun işaretçilerin {Satış Fırsatları, Negatif Yorumlar, Belirtiler…} belirlenmesi içeriklere ait öngörüleri aktaran işaretçilerin {Ne ile ilgili [Bilim, Sanat…], Kim ile ilgili [Einstein, Van Gogh…]} oluşturulması analitik işaretçilerin kendi kendine öğrenme özelliğiyle veriden yeni çıkarımlarda bulunabilmesi analitik işaretçilerin yeni bir yapısal arama yöntemi olarak arama ifade derinliğini arttırması KeşfetmeKeşfetme anlık analiz ve keşif olanağı ile doğru karar almayı sağlayan keşfetme motorunun konumlandırılması keşfetme<->arama döngüselliğini tesis eden gezinimli keşifli sondalarının oluşturulması BirebirBirebir aramaların arayıcı profili bazında özelleşerek kişisel arama asistanı hizmetine evrilmesi öğrenebilen kişiselleştirme ile güçlendirilmiş tavsiye alternatiflerinin sunulması Diğer-ServislerDiğer Servisler çok dillilik : farklı dillerdeki içeriklerin aramalarda ilişkilendirilmesi kullanıcı dosyaları aratma : kullanıcıların kendi dosyaları {mp4, jpg,pdf, docx…} ile arama yapabilmesi otomatik tamamlama : arama sorgusu girilirken tamamlama alternatiflerinin sunulması görsel metinselleştirilmesi : metin tanıma ile görseldeki metinlerin aranabilmesi ses metinselleştirilmesi : ses metinselleştirme ile sesin metinsel olarak aranabilmesi