Hakkında

AKILLI SİSTEMLER 2008 yılında yenilikçi arama teknolojileri geliştirme hedefiyle kuruldu; kuruluş aşamasında oluşturulmuş olan 15 yıllık uzun vadeli yol haritasına uyumlu olarak: Akıllı Sistemler About
  • 8 adet fazlandırılmış modül, 23 kritik adım, 18 hedef noktası aşıldı
  • nesne tabanlı arama ile arama derinliği kazandırıldı
  • derin öğrenme ile analitik işaretleme, kullanıcı bazında özelleşebilme sağlandı
  • karar alma süreçlerini destekleme adına görsel zenginleştirmeli, gezinimli keşfetme motoru oluşturuldu
  • API/servis tabanlı merkezi arama sağlayıcısı altyapısı oluşturuldu
planlamaya dayalı odaklı ve kararlı ekip çalışmasının neticesinde tüm hedefler tek tek aşıldı:
  • kavram geliştirmeleri, beyin fırtınaları, değerlendirmeler…
  • yorucu tasarım, kodlama, test çalışmaları…
  • binlerce analiz, karşılaştırmalı çalışma, deneyler…
  • yüzlerce proje , uygulama, referans çalışması…
  • güven ve takdire dayalı birbirinden değerli kurumsal çözüm deneyimleri…
Akıllı Sistemler Mission
Günlük yaşama pozitif anlamda etki etmenin en kolay yolu aramayı tıpkı biz insanların yaptığı gibi  daha akıllı, özelleşmiş,ve öğrenebilen yapmaktan geçiyor
Akıllı Sistemler Vision
Doğal Arama kavramı için ne düşünürsünüz ! Siz gözlemlediğinizde, hissettiğinizde, düşündüğünüzde, ihtiyaç duyduğunuzda anlık olarak deneyimlenebilen yeni bir arama yöntemi hayal edin; vizyonumuz arama deneyimini daha akıllı, daha doğal ve özelleşmiş yaparak süzülmüş bilgiye ulaşımı anlık hale getirebilmektir.