Platform

  • daha akıllı, doğal ve özelleşmiş arama için tüm gerekliliklere sahip ideal platform  oluşturulması fikri mevcut arama teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu önemli bir bakış açısı derinleşmesidir
  • farklı amaçlar ve farklı ihtiyaçlar için bilgi erişim noktası olarak kullanılabilecek merkezi platform fikri, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan yorucu, devamlılık isteyen uzun soluklu bir maratondur
  • 10 yılı aşkın planlı, karşılaştırmalı, uygulamalı çalışmaların ardından, AKILLI SİSTEMLER, SMARTIE adını verdiği hem Kurumsal Arama Pazarına de Arama Motorları Pazarına aynı anda hizmet edebilme özelliğine sahip platformu piyasaya sundu
SMARTIE sahip olduğu Yaratıcı Arama Teknolojileri ile arama kavramına yeni evrimsel gelişim esaslı bir perspektif getirmektedir:
  • nesne tabanlı arama ile doğal ifade edilebilir, benzerlik esaslı ilişkilendirebilir arama
  • analitik işaretleme ile hedef odaklı öngörü oluşturabilen arama
  • keşfetme ile anlık, bütünleşik karar almaya yönelik arama
  • birebir ile farklı profiller bazında özelleşmiş ve kişiselleştirilmiş arama
SMARTIE kurulum kolaylığı, yönetilebilirlik ve entegrasyon maliyetinin düşüklüğünün yanı sıra; sahip olduğu API/Servis altyapısının kazandırdığı her platformdan, yetki tabanlı kolay erişilebilme özelliğine sahip bulunmaktadır
SMARTIE neredeyse sınırsız arama formatı destekleme {belge, medya, resim, adres, kullanıcı tanımlı nesne[müşteri, ürün…]…} özellikleriyle kurumların ihtiyaç duyduğu merkezi arama sağlayıcısı rolünü üstlenmektedir
SMARTIE kesintisiz ve sürekli hizmet verebilecek şekilde özel tasarımlanmış sistem kaynak yönetimine, günlükleme altyapısına, yedekleme ve kurtarma yönetimine, anlık etkileşimli kayıt/uyarı altyapısına, rol tabanlı yetki yönetim mimarisine sahip bulunmaktadır
SMARTIE Platform