X
Yenilikçi Aramayı Keşfet
Düzensiz görülen şeyler içinde düzeni,
Uyumsuz görülen şeyler içinde uyumu,
Zorluklar içerisinde yeni fırsatları barındırır.
Einstein
AKILLI SİSTEMLER
Bireylerin günlük yaşama ait karar alma süreçlerinde ARAMA kaçınılmaz bir öneme sahiptir:
Saniyedeki Arama Sayısının 40.000 seviyesini geçmiş olması (rakamlar çok hızlı değişiyor ve büyüyor)
Günlük Arama Sayısının 3.5 milyar seviyesini geçmiş olması
Yıllık Arama Sayısının 1.2 trilyon seviyesini geçmiş olması
Tıpkı bireyler için olduğu gibi kurumlar içinde yaşayan bir organizma olarak, ARAMA stratejik bir ihtiyaçtır:
satılabilir hizmet ve ürünlerini erişilebilir kılarak daha fazla para kazanabilmek
müşteri davranışlarını ve ihtiyaçlarını daha iyi analiz ederek operasyonlarını verimli hale getirmek
veriye dayalı karar verme süreçlerini güçlendirerek rekabet reflekslerini arttırabilmek
ARAMA ihtiyacının artması, çeşitlenmesine paralel olarak mevcut arama teknolojileri kendisini yenileyememiştir:
Yetersiz İfade Gücü: Hızla büyüyen veri uzayının farklılaşan/özelleşen amaçlar doğrultusunda verimli ve etkili kullanımını sağlayan nesne tabanlı doğal ifadelere sahip olmaması, analitik karar destek kısa yollarının yetersizliği
Büyüklüğün Körlüğü: Büyüyen veri uzayında etkin dolaşımı sağlayan keşif sondalarının yetersizliği; İlgilenilen veri kesitlerindeki istatistiki dağılımları; birliktelikleri ortaya çıkaran karar destek süreçlerinin yetersizliği
Özelleşememe ve Derinleşememe: Aramaların arayıcı ve ihtiyaç bazında özelleşememesi; hep aynı sonuç kesitlerinin kullanıcılara aktarıldığı kısır döngünün kırılamaması.

Servislerimiz

Nesne-Tabanlı-AramaNesne Tabanlı Arama arama ifadelerinin anahtar kelime tabanlı tek düzelikten kurtarılması; amaca, iş tanımına, odak noktasına uygun şekilde gerçek hayat nesneleri {müşteri, ürün…} haline dönüştürülmesi tanımlaman Nesnesel Arama İfadeleriyle benzerlik tabanlı ilişkisel derinliğin aramalara kazandırılması Analitik-İşaretlemeAnalitik İşaretleme iş hedefine, odak noktasına uygun işaretçilerin {Satış Fırsatları, Negatif Yorumlar, Belirtiler…} belirlenmesi içeriklere ait öngörüleri aktaran işaretçilerin {Ne ile ilgili [Bilim, Sanat…], Kim ile ilgili [Einstein, Van Gogh…]} oluşturulması analitik işaretçilerin kendi kendine öğrenme özelliğiyle veriden yeni çıkarımlarda bulunabilmesi analitik işaretçilerin yeni bir yapısal arama yöntemi olarak arama ifade derinliğini arttırması KeşfetmeKeşfetme anlık analiz ve keşif olanağı ile doğru karar almayı sağlayan keşfetme motorunun konumlandırılması keşfetme<->arama döngüselliğini tesis eden gezinimli keşifli sondalarının oluşturulması BirebirBirebir aramaların arayıcı profili bazında özelleşerek kişisel arama asistanı hizmetine evrilmesi öğrenebilen kişiselleştirme ile güçlendirilmiş tavsiye alternatiflerinin sunulması Diğer-ServislerDiğer Servisler çok dillilik : farklı dillerdeki içeriklerin aramalarda ilişkilendirilmesi kullanıcı dosyaları aratma : kullanıcıların kendi dosyaları {mp4, jpg,pdf, docx…} ile arama yapabilmesi otomatik tamamlama : arama sorgusu girilirken tamamlama alternatiflerinin sunulması görsel metinselleştirilmesi : metin tanıma ile görseldeki metinlerin aranabilmesi ses metinselleştirilmesi : ses metinselleştirme ile sesin metinsel olarak aranabilmesi
Akıllı sistemler yenilikçi aramanın gücüyle verilerinizin içindeki düzeni, uyumu ve fırsatları birlikte keşfedelim Akıllı sistemler

Projelerimiz

MediaMedya Medya Arama&Eşleştirme TV&Radyo Yayınları Arama &Eşleştirme Haber Sınıflandırma Medya Tabanlı Web Tarama (Crawling) AutomotiveOtomotiv Yolcu Uyruk Tahminleme Benzer Ürün Arama Şikayet Analitik Sınıflandırma AirlinesHavayolları Yolcu Uyruk Tahminleme Müşteri Arama&Eşleştirme Ürün Arama&Eşleştirme E-commerceE-Ticaret Ürün Arama&Eşleştirme Emlak Arama&Eşleştirme CV Arama&Eşleştirme E-Ticaret Odaklı Web Tarama (Crawling) projects NewpappersFinans Müşteri Arama&Eşleştirme Müşteri Tekilleştirme Benzer Müşteri Arama Ürün Arama&Eşleştirme Benzer Ürün Arama Adres Temizleme ve Zenginleştirme Finans Odaklı Web Tarama (Crawling) Web/Sosyal Medya İçerik Sınıflandırma TelecomunicationTelekominikasyon Müşteri Arama&Eşleştirme Ürün Arama&Eşleştirme Benzer Müşteri Arama Adres Arama&Eşleştirme Benzer Adres Arama Adres Temizleme ve Zenginleştirme Şikayet Analitik Sınıflandırma RetailerPerakende Ürün Arama&Eşleştirme Müşteriye Ürün Tavsiye Etme Benzer Müşteri Arama Benzer Ürün Arama Ürüne uygun Müşteri Tavsiye Etme Public OrganizationsKamu Kurumları Doküman/Belge Arama&Eşleştirme Medya Arama&Eşleştirme Genel Amaçlı Web Tarama (Crawling) Web/Sosyal Medya İçerik Sınıflandırma